I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (394), bygg/anlegg (368) samt reiseliv og transport (300).

Lavest ledighet i Rødøy, Vega og Beiarn

Av Bente Haldorsen
02.03.2018 21:21 - OPPDATERT 04.03.2018 17:04

LAVT I RØDØY:  Ved utgangen av februar er det 0,6 prosent arbeidsledighet i Beiarn kommune. I kommunene Vega og Rødøy er andelen helt ledige 0,8 prosent. Høyest ledighet finner vi i Herøy (6,7 prosent) og Værøy (5,8 prosent). I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,9 prosent, Rana 1,9 prosent og Narvik 2,4 prosent.

I februar 2018 er det 2 609 helt ledige i Nordland, dette er 465 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.

Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 15 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Ledigheten i Nordland i februar 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-97) og menn (-369). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-157), og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.


Det er 26 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 15 013 personer fra februar i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 69 789 helt ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

 I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (394), bygg/anlegg (368) samt reiseliv og transport (300).

Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 140 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 26 prosent.

 

I februar er det totalt 924 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 97 færre personer enn i fjor. I februar er det totalt 1 685 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,5.

Det er en nedgang på 368 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 år med 3,3 prosent og 20-24 år med ledighet på 3,1 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,9 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,2 prosent.

 Totalt har det vært en tilgang på 1 858 registrerte ledige stillinger i Nordland i februar. Dette er 342 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Undervisningsfag har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 81) i forhold til samme måned i fjor. Bygg og anlegg har økt antall utlyste stillinger med 76 fra februar i fjor.

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i februar på 548 personer. Det er en nedgang på 157 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 061 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 308 færre personer enn i samme måned i fjor.

Totalt er det 901 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i februar.

Dette er 26 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av februar er det totalt 332 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 64 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

Pressemelding NAV

 

Debatt
Meløyavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.