Leder for Meløy frivilligsentral, Gitte Farestveit Jonassen Foto: Hanne Hammernes

Søker flere frivillige, og vil være en levende sentral

Det sier daglig leder, Gitte Farestveit Jonassen. Hun har i dag kontorfellesskap med Nærkanalen i Gammelveien 1 på Ørnes. Beliggenheten har gjort at mye skjer i nord-bygda, og vi jobber for at vi kan utvikle sentralen til også å gjelde andre deler av kommunen.

 

 Kontaktinformasjon:

Telefonnumer : 75 75 11 78. Mobilnr: 99017601

Epost: [email protected]

Hjemmeside: www.meloyfrivilligsentral.no

Åpningstider: mandag-torsdag 10-14, fredag tilgjengelig på telefonen.

 

Vi har både faste arrangement og såkalte ad-hoc-arrangement i løpet av året, forteller daglig leder Gitte Farestveit Jonassen.

 

Noe av det vi jobber med :

Besøkstjenesten trenger flere

Vi har spesielt plass til flere i besøkstjenesten og andre frivillige som brenner for en aktivitet de ønsker å gjennomføre, men som kanskje trenger litt drahjelp.

Besøksvennen kan finne på ting sammen med en annen som trenger selskap.

-Det er nettopp det vi er her for, sier Gitte. Vi koordinerer og knytter sammen parter som ønsker det.

 Hvis du melder deg til besøksvenn/støttekontakt innebærer det at vi «kobler» en som ønsker besøk og en som vil være besøksvenn. Vi prøver å koble mennesker som har samme interesser.

Det kan være svært forskjellige behov hos en bruker. Noen ønsker bare besøk for å ha noen å prate med, andre ønsker å bli lest for, og atter andre ønsker kanskje å gå en tur ut. Det er ingen aldersgrense ved å være besøksvenn, og kanskje kan det i enkelte tilfeller bli en «vinn/vinn»-situasjon for begge parter, sier Gitte. Det eneste kravet vi stiller, er at du har mulighet for å bruke litt av din tid til å være noe for en annen person.

 

Faste aktiviteter

På arbeidsplanen sin har Gitte mange faste aktiviteter der hun samarbeider med blant annet omsorgsenheten og kulturkontoret i kommunen.

Serveringsvogn på sykehjemmet

Frivillige sørger for at beboerne ved Ørnes omsorgssenter kan få en gratis forfriskning fra vår serveringsvogn. Et glass vin, en øl, en cognac eller en likør står på menyen. I tillegg kan de velge frukt, snacks, sjokolade eller brus. Dette er et samarbeid med de ansatte på sykehjemmet og de frivillige blir tatt veldig godt imot hver siste fredag i måneden.

 

Bingovertene kommer annen hver tirsdag kl. 17.00 til Ørnes omsorgssenter.

De  arrangerer bingo med små gevinster som ofte er gitt av lokalt næringsliv eller andre. Deltakerne betaler kr 20,- for å være med og dette er et populært innslag.

 

I vår jobber Meløy Frivilligsentral med å få i gang noe vi har kalt «Småjobbsentralen».

Vi savner småjobber til ungdom nå når kommunene ikke har ”Ungjobb” lenger. Tilbudet er for unge mellom 13-17 år som ønsker å tjene seg noen kroner på småjobber for privat eller næringsdrivende. Vi skal være sentral der arbeidssøker og arbeidsgiver melder sine behov, slik at vi kan formidle kontakt. Oppgjør skjer mellom arbeidssøker og arbeidsgiver.

Praktisk arbeid, småhjelp og nabohjelp som snømåking, plenklipping, handling, maling og annet arbeid som ikke krever fagfolk, men som lett kan utføres av en frisk ungdom, er eksempler på ting vi kan formidle.

 

Tur- og treningskompis

I samarbeid med folkehelserådgiver og tildelingskontoret i Meløy kommune planlegger vi kurs og samlinger for tur- og treningskompiser. Målet med dette tiltaket er å skape mer og bedre aktivitets- og friluftslivopplevelser for personer med funksjonsnedsettelse. Vi trenger stadig flere kompiser som blir lønnet av Meløy kommune. Høres dette interessant ut, er det bare å ta kontakt, sier Gitte.

 

Seniorgaming på trappene

Meløy Frivilligsentral har fått penger fra ”Gjensidigestiftelsen” til utstyr for å arrangere «Seniorgaming». Det er rett og slett dataspill på storskjerm der deltakerne enten spiller enkeltvis eller sammen med andre. Vi mangler ennå litt utstyr, men håper å få dette opp å gå med det første. Også her er vi avhengig av å ha noen å samarbeide med for å få dette til. Er du en som vil være med å arrangere denne aktiviteten så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Dette blir gøy.

 

Samarbeid med andre

Kløverstua på Ørnes, som eies av Nordre Meløy sanitetsforening og ligger i den gamle tannklinikken i Spildervika på Ørnes, brukes til flere arrangement i regi av Frivilligsentralen med samarbeidspartnere.

 

Seniorkafèn på Kløverstua er svært populær

Seniorkafeen arrangeres en gang i måneden med rundt 30-40 deltakere hver gang, forteller Gitte.

 

Her møtes vi til sosialt samvær, noe godt å bite i, allsang, loddsalg, quiz og egen trubadur. I år har vi inngått samarbeide med Jøran Breivik og Werner H. Solbakken som hjelper under allsangen og underholder med egne sanger. Dette er et veldig hyggelig arrangement med god tilbakemelding fra gjestene.

 Gitte F. Jonassen og Jøran Breivik planlegger seniorkafè.

Temakafè - for de som er berørt av kreft

Vi samarbeider tett med kreftsykepleierne i Meløy kommune om temakafè, sier Gitte.

Dette er en uformell og trivelig kaffestund, der folk kan knytte kontakter, utvide sitt sosiale nettverk, møte andre i samme situasjon og ha erfaringsutveksling. Vi står for annonsering av tilbudet og er tilstede hver gang. Hver kaffestund har et fast tema. Vi har hatt temaer som bivirkninger av medisin/behandling og fordøyelsesbesvær for å nevne noe. De som kommer har gjerne med en liten gevinst til loddsalg. Pengene som kommer inn vil gå til drift og eventuelt innkjøp av temaholdere.

 

Den internasjonale eldredagen har vært arrangert hvert år i Meløy kulturhus i oktober.

Dette er et samarbeid med pensjonistforeninger, eldrerådet og Meløy kommune. Underholdning, aktiviteter og sosialt samvær er blant ingrediensene denne dagen.

 

Sydentur

Vi har i flere år vært medarrangør av sydenturer for eldre sammen med andre frivilligsentraler i Salten. Hvert år i september reiser det folk fra Bodø, Fauske, Gildeskål og Meløy sammen til sydligere strøk.

Etter forespørsel vil vi se på muligheten for å arrangere egen tur herfra. Da i samarbeid med kommunelege og reiseledere, og våre nærmeste naboer, Rødøy og Gildeskål.

 

Jul i fellesskap

Julen 2017 arrangerte vi for første gang «Jul i fellesskap». Vi fikk veldig positiv respons fra næringslivet i Meløy, fra dagligvarebutikkene og fra frivillige. Det ble en trivelig julemiddag for folk som ønsket noen å spise julemiddagen sammen med noen på julaften.

Vi fikk rundt 20 påmeldte og de fikk en deilig julemiddag, besøk av julenissen og hyggelig samvær med innslag av julesanger. Ordfører Sigurd Stormo stakk innom og satte en ekstra spiss på arrangementet, sier Gitte, som håper dette kan bli en tradisjon.

 

Tilflytterkontor

Meløy frivilligsentral fungerer som tilflytterkontor og er koordinator og administrator for prosjektet. Det dreier seg om kontakt med blant annet alle grendelag slik at vi etterhvert vil få personer i alle kretser som fungerer som «faddere» for nytilflyttede. Vi har også ansvar for å gjennomføre samlinger for disse fadderne.

 

Av ad-hoc-arrangement, kan jeg blant annet nevne «Den store klesbytterdagen» som går/gikk av stabelen 14. april.

Frivilligsentralen med Gitte i spissen, arrangerte Klesbyttedag for første gang i april 2018.

Folk tok her med seg sine avlagte klesskatter og byttet dem inn i nye. Det ble et vellykket arrangement. 140 personer var innom Meløy Bibliotek i løpet av formiddagen og mange fine klesplagg byttet eiere.

 

Historikk for Meløy frivilligsentral:

 Fra årsmeldingen har vi sakset følgende historikk om sentralen:

 

I desember 1997 søkte Reipå grendelag om statstilskudd for opprettelse av Meløy frivillighetssentral, som kom i drift sommeren 1998. Grendelaget sto som eier av sentralen fram til 28. januar 199, da andelslaget Meløy Frivillighetssentral B ble stiftet med vedtekter og andelstegning. I dag er det 25 eiere, inkludert 16 lag og foreninger, 7 privatpersoner o g2 kommunale etater. Første ordinære årsmøte ble avholdt 25. mars 1999.

Andelslaget Meløy Frivillighetssentral BA har hatt arbeidsgiveransvaret, og daglig leder er direkte underlagt styret som nærmeste overordnede.

  1. mai 2012 vedtok årsmøtet endringer som innebar ny framtidig organisasjonsform.

Den 21. januar 2013 skiftet andelsslaget Meløy Frivillighetssentral AB organisasjonsform og ble til samvirkeforetaket Meløy Frivilligsentral SA.

Regnskapet føres av Meløy økonomisenter AS, og revideres av lokal revisor.

 

Statstilskuddet til frivilligsentralene blir forvaltet av Kulturdepeartementet, som skal ha et samordningsansvar for statens politikk overfor frivillige organisasjoner.

 

Per i dag (april 2018) består styret av:

 

Leder:

Marianne Halvorsen, Nordre Meløy sanitetsforening, med Stein Laastad Fra Meløy kommune, omsorg) som vara

Nestleder:

Tore Larsen, Ørnes blandakor, med Tine Rindal v/Glomfjord Grendelag Som varamedlem

Styremedlem 1:

Grete Stenersen, Meløy kommune kultur, med Hanne Barvik som varamedlem

Styrenedlem 2:

John Werner Breckan, Ørnes IL med Einar Håkon Pedersen, Glomfjord hornmusikkforening som vara.

Styremedlem 3:

Vi har så langt ikke fått på plass siste styremedlem med vara – frist er satt til utg. av april.

 

Frivilligsentralen har en fast ansatt som daglig leder i 100% stilling.

 

Meløy frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles av menneskene som den er knyttet til, og den skal være et kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.

 

Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, behov og bidra til utvikling av sentralen. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige.

I august 2014 opprettet sentralen kjernetidsåpningstider fra mandag – fredag 10-14 for å være med tilgjengelig for publikum.