Tar du utfordringen?

Av Hanne Hammernes
28.02.2018 05:05 - OPPDATERT 28.02.2018 08:50

Konfliktrådet i Salten og Helgeland avdeling Bodø søker etter nye meklere i kommunene Bodø, Fauske og Meløy.

Hva er Konfliktrådet i Salten og Helgeland?
Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de blir gitt mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig

Meklernes oppgave
Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Legmannsordning
Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det blir lagt stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har i dag 45 meklere.

Fire år
Meklerne oppnevnes for fire år, og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne. 

Opplæring
Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. Vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Hvordan søke?
Søknadsskjema finner du på nettsiden til Konfliktrådet.
Søknadsfristen er 15.mars 2018. 

Mer informasjon
For nærmere informasjon, ta kontakt på telefon 22 77 72 25 eller epost til [email protected] 

Debatt
Meløyavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.